Kategórie

Zľavy

Naše prodejny

Najpredávanejšie

Všechny nejprodávanější produkty

Vložkovanie komínov

Vložkovanie komínu je potrebné urobit pri nevyhovujúcom - netesnom komínovom tělese. Stav kedy komínový prieduch je netesný a je tu možnost úniku dymu alebo iskier z komínové telesa je velmi nebezpečný a tomuto je potrebné čo najskor zabránit. Stav komínového telesa posúdi na základe vizuálnej alebo kamerovej zkúšky najme kominár alebo revizný technik s oprávnením pre tieto činnosti.

V závislosti na použití komínu, aky druh spotrebiča a paliva sa používá sa odporučí vhodná hrúbka komínovéj nerezovej vložky a tiež akosť materiálu z akého je vložka vyrobená.
Na tuhé paliva sa používá najme vložka hrúbky 1 mm alebo 0,8 mm, menšia hrúbka sa nedoporučuje ohľadom na životnost celého komínového systému.
Berieme v úvahu i fakt ako často budeme v danom spotrebiči kúriť. V prípade ze spotrebič budeme využívat ako doplnkový, napr. kozub na chalupe, postačí i hrúbka 0,6 mm. Ak bude ale slúžit ako hlavný zdroj tepla, tak tam sa nevyplatí šetriť a je lepšie použit vložku hrúbky 1 mm, alebo naviac kvalitnejšiu akost materiálu napr. 1.4828, ktorá má označenie ako žiaruvzdorná.Tieto vložky sa hodia najme pre spotrebič kde sa spaľuje uhlie, alebo iné výrobky z uhlia.

Pred samotným vložkováním je potrebné overit či priemer stávajucého prieduchu je dostatočný s ohľadom na dnešné normy a či nebude potrebné komín najprv vyfrézovať a následne až vložkovať
V prípade že komín ma nedostatočný priemer je potrebné komín vyfrézovať alebo, u starších komínov s obdlžníkovým prieduchom je ešte možnost použit oválnu komínovu vložku určitého rozmeru, ktorá sa najviac hodí k danému rozmeru v komíne. Tieto oválné komínové vložky su vyrobené taktiež z vysokoodolnej žiaruvzdornej nereovej oceli 1.4828, pretože sa predpokladá že sa bude využívať najme u staších komínov, kde sa vykuruje zväčša uhlím. Tieto vložky sa vyrábajú na objednávku s dodacou lehotou 8-21 dní.
v prípade že komínové teleso (jeho vnútorný priemer) vyhovuje môžeme začať s vložkováním komínu.

Pri vložkování komínu začínáme v spodnej časti kde vybúrame a osadíme nový dvierkový ( čistiaci diel) zároveň s kondenzátnou ímkou ktorú posadíme na dostatočne pevný podklad, tak aby tento uniesol bez problémov celý komínový systém vložiek.Následne zasunieme dlašie rovné diely, tak aby sme dosiahli potrebnej výšky pre osadenie odbočky ( sopúchu, T-kusu) v týchto miestach taktiež vybúrame potrebný otvor,atk aby sme bez problémov mohli osadit tento T-kus ( odbočku).

Spoje u jednotlivých dielov je potrebné zaistit  zväčša nerezovým nýtom, tak aby pri následnom čistení nedošlo k uvolneniu jednotlivých dielov a poškodeniu celého systému.
Po týchto úkonoch pokračuje vložkovanie z hornej častí komínu, u odbočky je dobré nechat si dostočný manipulačný priestor taktiež pre zaistenie rúry s touto odbočkou nýtom.
Postupne vkladáme rovné komínové vložky s pripraveným otvorom pre nýt a postupne zasuváme do komínovéch prieduchu.
Pri vložkovaní komínu, kde je vnútorný rozmer o dosť
väčší, použiváme nerezové rozpierky alebo rúry s úchytmi, ktoré nám tieto vložky vystredia v komínovém tělese.


..