Kategórie

Zľavy

Všetky zľavy

Prevádzkareň

Najpredávanejšie

Všetky najpredávanějšie produkty

Oválne komínove vložky

Oválna nerezová komínová vložka je určená pre odvod spalín z vykurovacích zariadení na plyn, vykurovací olej alebo tuhé palivá, ako je uhlie, alebo drevo. Tento systém je ideálny pre vložkovanie starých nevyhovujúcich komínov s maximálnym využitím existujúceho prieduchu.

Pri použití tejto oválnej vložky odpadá potreba frézovanie komína a tým dochádza k značnej úspore pri rekonštrukcii komína, suma za vyfrézovanie komína sa pohybuje okolo 40 Euro za bm, Ďalšou nevýhodu frézovania je pomerne veľká prašnosť v dome pri tychto prácách a ak komín nie je v dobrom stave čo sa týka statiky, môže sa stať že sa vplyvom frézovanie v niektorých častiach rozpadne.

Široká ponuka rozmerov zaručuje čo najväčšie využitie prieduchu. Pri objednávaní je potrebné upresniť na akej strane majú byť odbočky, dvierka, odvod kondenzátu atď Je možné ich umiestniť na užší i širší stranu. Tieto diely sa vyrábajú na objednávku a dodacia lehota je cca 2 až 3 týždne, preto je možné vyrobiť aj úplne atypický diel podľa vašej potreby

Oválne vložky vyrobené z najkvalitnejších materiálov, tak aby ich bolo možné použiť na akýkoľvek druh paliva, odolné voči deštruktívnemu pôsobeniu kondenzátu, kyselín (chemických látok), ktoré hlavnou príčinou nízkej životnosti bežných komínových vložiek. Tieto oválne komínovej vložky samozrejme tiež odolné voči vyhoreniu sadzí v komíne.

Celý systém je zložený z rúr a tvaroviek vyrobených z ušľachtilej nerezovej ocele, ktoré majú na jednej strane hrdlo a na druhej prispôsobené tak aby tesne zapadli do seba. Pri vložkovanie je dobré jednotlivé diely navzájom spojiť nerezovým nitom.

Dôležité upozornenie pre zákazníkov:

Nerezové vložky všeobecne sa môžu čistiť iba nerezovou kefou, alebo vyrobenou z plastu, nikdy sa nesmie používať klasická oceľová štetka, tým by sa výrazne znížila životnosť celého vyvložkovaného komína. Pri čistení Kominárom je potrebné ho na toto upozorniť.


..