Kategórie

Zľavy

Všetky zľavy

Prevádzkareň

Najpredávanejšie

Všetky najpredávanějšie produkty

Nerezové komínové vložky

Systém vložiek pre rekonštrukciu starých a nevyhovujúcích komínov


Systém pre vložkovanie komínov zložený z jednotlivých prvkov umožňuje veľmi rýchlo  zrekonštruovať existujúce komínové teleso najmä pri prechode na ekologické paliva . Systém je možno rovnako dobre použiť aj pri stavbe nových komínov . Spolu s komínovými tvárnicami prípadne s klasickým murovaným komínom z bežných materiálov (tehál) získame komínové teleso tých najvyšších kvalít, ktoré je možno prevádzkovať na vsetky druhy paliv.


Prednosti tohto komínového SYSTÉMU sú najmä :

1. Rýchle ohriatie spalinovej cesty
Komínová – spalinová cesta sa vyznačuje veľmi malou akumuláciou teplá . To prináša rýchle ohriatie celej dymovej cesty a tým rýchle preklenutie rosného bodu spalín .

U moderných modulovaných zariadení sa pri správnom dimenzování zabrání tvoreniu kondenzacie, to znamená, že komín zostane pri prevádzke suchý a nezanáša sa tak často dechtom ako u klasických murovaných komínov, tým sa zjednodušuje aj čistenie takého komína.


2. Hladký povrch a symetrický prierez komínovej cesty
Dým prechádza bez znateľného odporu bez usadzovaniu tuhých čiastic - splodín na vnútornom povrchu komínovej VLOŽKY .

3. Jednoduchá Montáž komínovej VLOŽKY
Vďaka dokonalej technickej prepracovanosti a strojnému spracovaniu , sa vyznačuje malou náročnosťou na montáž . Každý diel presne zapadá do svojho protikusu . Široká škala tvaroviek a prvkov umožňuje vytvárať ľubovoľné smerové tvary komínového telesa bez dodatočnej úpravy jednotlivých dielov . Ďalej umožňuje veľmi rýchlo zostavovať dymovody , tj napojenie tepelného spotrebiča na komín a to bez potreby ďalších mechanických úprav. Pri montáži nie je potrebné používať žiadne špeciálne náradie .


4. Vysoká životnosť
Kvalita použitého materiálu pri výrobe jednotlivých dielov a moderné technológie zvárania v ochrannej atmosfére " argón " , zaručuje dlhú životnosť výrobku . Materiály sú predurčené pre odvod spalín od tepelných spotrebičov . Ich metalurgická kvalita zaručuje tepelnú stálosť a odolnosť proti kondenzátom .

5. Malá spotreba miesta a nízke hmotnosti
Systém sa vyznačuje malými nárokmi na manipulačné priestory pri montáži . Pri vlastnej montáži a manipulácii s komínovými dielmi nie je potrebné vzhľadom k nízkým hmotnostiam používať mechanizáciu .

6. Okamžitá pripravenosť k prevádzke
Komíny sú okamžite po montáži schopné prevádzky. Nie je potrebné čakať na vytvrdnutie pojiva a systém nepotrebuje žiadne vysúšacie procesy . Ďalšou veľkou výhodou je možnosť dodatočnej prestavby prípadne demontáže aj po niekoľkoročnej prevádzke .

7. Široká použiteľnosť
Systém je vhodný pre všetky druhy palív ako je vykurovací olej, zemný plyn, svietiplyn, propán bután, uhlie, drevo a dalšie.


Prednosti komínového systému vložiek od
Kominy1.sk

Použitie pre všetky druhy paliva, možnost prechodu z uhlia na plyn a naopak
Optimálne prúdenie spalín vďaka symetrickému prierezu
Rýchly ohrev komínov na prevádzkovú teplotu
Rýchla a jednoduchá montáž
Okamžitá pripravenosť k prevádzke
Dokonalé zachytávanie a odvod kondenzátu zo spalín
Dlhá životnosť


 

Možnosti použitia komínových vložiek

 

Komínový systém od Kominy1.sk predstavuje moderný komínový stavebnicový systém pre odvod spalín od tepelných spotrebičov . Jednotlivé komínové elementy sú vďaka hrdlu v hornej časti komínovej vložky pri montáži jednoducho do seba pozasúvané . Systém umožňuje vložkovať komínová telesa ľubovoľných výšok . Komínový systém obsahuje celú radu tvarových dielov s pomocou ktorých je možno bez mechanických úprav zmontovať ľubovolné komínové teleso . Prvky komínového systému sú plne kompatibilné s ostatnými produktmi firmy kominy1.sk ako sú trojzložkové izolované komíny, tlmiče hluku a ďalšie námi ponukané systémy .

 

Možnosti použitia

rekonštrukcia komínových telies pre rodinné domčeky, chaty, chalupy a priemyslové objekty
vložkovanie odťahov od krbov , pecí, kachľových pecí, kotlov
prvky pre realizáciu dymovodov
prvky pre vzduchotechnické rozvody

Konštrukčné riešenie

Komínový systém pre vložkovanie je dokonalá zostava pre rekonštrukciu existujúcich komínových telies a dymovodov.
Základným prvkom je pevná komínová vložka - rúra vyrobená z antikorového vysoko akostného plechu triedy STN 17 348 ( DIN 1.4571 ) , STN 17 349 ( DIN 1.4404 ) prípadne STN 17 241 ( DIN 1.4301 ) . Použitie týchto kvalitných materiálov garantuje vysokú kvalitu a dlhú životnosť dielu . Znížené obsahy uhlíka v materiále vložky znižuje vytváranie chromkarbidov interkryštalickej korózie aj pri vyšších teplotách spalín . Pozdĺžne Spoje dielu sú zvarené na moderných automatoch pracujúcich v ochrannej Atmosfere argónu, zaručujú vysokú pevnosť a životnosť spoje a následne celého dielu . Každý diel je opatrený horným a spodným hrdlom vyšky 80 mm, ktoré umožňuje pri montáži ľahké zasunutie jednotlivých dielov do seba . Dômyselné riešenie a technické prepracovanie hrdiel zabezpečuje na svojich kužeľových plochách dokonalú tesnosť výsledného spoje a tým aj tesnosť celého komín
a.


Rady a návody ako vyložkovať komín..